Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2024

17 maja 2024 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbył się uroczysty apel z okazji Obchodów Dnia Strażaka. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Michałowi Badachowi.

 

Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej bryg. Paweł Kasperek serdecznie powitał przybyłych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podsumował działalność komendy w roku 2023 oraz przedstawił plany na obecny rok.

 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in.:

 • Pan Krzysztof Bojarski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • st. bryg. Michał Badach – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
 • Pan Daniel Słowik – Starosta Łęczyński,
 • w st. spocz. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
 • Pan Krzysztof Niewiadomski – Radny Powiatu Łęczyńskiego,
 • druh Andrzej Chabros – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęcznej,
 • Ksiądz Waldemar Taracha – Kapelan Strażaków Powiatu Łęczyńskiego,
 • Ksiądz Andrzej Majchrzak – Zastępca Kapelana Strażaków Powiatu Łęczyńskiego,
 • mł. inspektor – Stanisław Cielniak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej,
 • Pan Leszek Włodarski – Burmistrz Łęcznej,
 • Pani Marta Kociuba – Wójt Gminy Cyców,
 • Pan Tomasz Suryś – Wójt Gminy Milejów,
 • Pani Urszula Hucz – Wójt Gminy Puchaczów,
 • Pan Tomasz Iwanicki – Wójt Gminy Spiczyn,
 • w stan. spocz. Dariusz Obuchowski – Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęcznej,
 • emerytowani funkcjonariusze PSP.

 

Podczas apelu odczytano wyciągi z rozkazów personalnych oraz wręczono odznaczenia i akty nadania wyższych stopni służbowych. Wśród funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej wyróżnieni zostali:

 

Odznaką Świętego Floriana:

asp. Karol Zabłotny

 

Złotym Medalem  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

ogn. Piotr Majczak

asp. sztab. Bartosz Michoń

 

Srebrnym Medalem  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

mł. ogn. Adam Caban

mł. ogn. Łukasz Mazurkiewicz

 

Brązowym Medalem  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

asp. Dariusz Petryszak

asp. Bartosz Rybak

 

Awanse na wyższe stopie służbowe otrzymali:

stopień  BRYGADIERA:

mł. bryg. Piotr Remisz

 

stopień  MŁODSZEGO BRYGADIERA:

kpt. Piotr Gnyp

 

stopień OGNIOMISTRZA:

mł. ogn. Mieczysław Łoś

 

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

sekc. Adam Caban

sekc. Marcin Duklewski

 

stopień STARSZEGO STRAŻAKA:

str. Paweł Fornal

str. Jakub Krzychowiec

str. Piotr Łyszcz

str. Rafał Roman

str. Karol Szczęch

 

Zasłużeni emeryci pożarnictwa podczas apelu otrzymali odznaczenia i listy gratulacyjne, które wręczyli im Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Michał Badach oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie bryg.  w st. spocz. Stanisław Marek.

 

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom odznaczeń i awansów. Podziękowali za ich poświęcenie, zaangażowanie oraz oddaną służbę.

 

Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

 

Opracowanie: bryg. Paweł Kasperek
Zdjęcia: mł. ogn. Jakub Wójtowicz – KP PSP w Łęcznej.

Skip to content