Powiatowe Ćwiczenia Ratownicze „RESORT 2021”

W dniu 28.09.2021r. na terenach leśnych wokół jeziora Piaseczno odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze dla jednostek Plutonu Ratowniczego WOO OSP Łęczna oraz wybranych jednostek OSP. Głównym założeniem ćwiczeń było gaszenie pozorowanego pożaru lasu oraz podawanie wody na duże odległości wykorzystując system dowożenia oraz przepompowywania wody przy pomocy samochodów gaśniczych, zbiorników wodnych oraz pomp pożarniczych.

Zadaniem ćwiczeń było:

  • analiza aktualnej sytuacji i prognozowanie jej rozwoju,
  • powołanie sztabu oraz wyznaczenie punktu przyjęcia sił i środków,
  • zapewnienie łączności między KDR-SZTAB-SKKP,
  • opracowanie planu działania i jego realizacja,
  • osiągnięcie zamiaru taktycznego

Łączenie w ćwiczeniach brało udział prawie 70 druhów i druhen OSP, funkcjonariusze KP PSP i JRG w Łęcznej oraz pracownicy cywilni, Policja, przedstawiciele Nadleśnictwa oraz Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Ćwiczenia miały na celu podniesienie efektywności prowadzenia działań gaśniczych.

Skip to content