Logo Państwowej Straży Pożarnej

Komunikat o bezpośredniej obsłudze klienta od dnia 25 maja 2020 r.

Na podstawie  § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 majaj 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878),
zawiadamiam, że:
od dnia 25 maja 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W przypadku przebywania na terenie Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy użyciu maski, maseczki, odzieży lub jej części.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko.

Jednocześnie nadal zachęcamy do korzystania z alternatywnych metod kontaktu z urzędem za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Adres i numery kontaktowe do Urzędu do dyspozycji interesantów:

ul. Przemysłowa 18, 21-010 Łęczna
tel. 81 752 75 20, faks 81 752 75 24

 

 

Skip to content