Uroczystość Ślubowania oraz Dzień Kobiet w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

W dniu 8 marca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie złożyło dwóch strażaków.

Ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 1227 z późn. zm.) w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Każdy z nowych strażaków wypowiedział rotę ślubowania:

„Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka-

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia –

nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

Ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję

strzec tajemnic związanych ze służbą , a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Skip to content