„Strażak uczy ratować” – warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

„Strażak uczy ratować” – warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.


 

W dniu 23 marca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej w ramach  kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” odbyła się IV edycja warsztatów szkoleniowych, których adresatami są nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu łęczyńskiego.

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy, bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku, ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postepowania w stanach urazowych: rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca). Dodatkowo przeprowadzono pogadankę dotyczącą bezpiecznych zachowań w domu i szkole.

W szkoleniu, które trwało 6 godz. wzięło udział 9 nauczycieli z terenu powiatu łęczyńskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

 

 

 

Skip to content