Konkurs „Lubelskie wspiera OSP”

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił pierwszą edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa pt. „Lubelskie wspiera OSP”, w ramach którego jednostki OSP mogą otrzymać dotacje na zakupy bieżące, zakupy umundurowania, zakup i remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego/ratowniczego, w tym pojazdów.

Zasady przyznawania dotacji, w tym wzór oferty/formularza do wypełnienia zostały zamieszczone na stronie:  Urzędu Marszałkowskiego

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2024 r., a termin realizacji zadania to 30 września 2024 r.

Szczegółowe informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie – w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych, który mieści się w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, pok. 4.402 i 4.403 lub pod nr. telefonu: (0 81) 44 16 723 i (0-81) 44 16 764.

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek OSP z terenu powiatu łęczyńskiego odbędzie się w dniu 10 stycznia 2024 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej. W załączeniu przesyłam pismo informacyjne wraz z zaproszeniem na powyższe spotkanie.

Skip to content