Informacja z realizacji umowy darowizny nr 1093/D/ZC/2019

Na podstawie umowy nr 1093/D/ZS/2019 z dnia 18.10.2019 r. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. przekazał na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej darowiznę w wysokości 15 tys. złotych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku siedziby KP PSP w Łęcznej. Celem remontu jest poprawa warunków socjalnych dla strażaków pełniących służbę w tut. komendzie.

Skip to content