ZASADY PRZYGOTOWANIA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

W dniu 3 lutego 2022 r. Komendant Główny PSP zatwierdził nowe Zasady przygotowania strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych. Z pełną treścią zasad można zapoznać się tutaj: https://www.gov.pl/web/kgpsp/przydatne-dokumenty-osp

Zasady regulują:

  • szkolenia strażaków OSP
  • ścieżka szkolenia strażaka OSP
  • doskonalenie umiejętności strażaków ratowników OSP
  • podmioty uprawnione do realizacji i nadzoru nad szkoleniami
  • kwalifikacje i uprawnienia strażaków OSP
  • organizacja i realizacja szkoleń strażaków OSP
  • przygotowanie, organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego nabyte uprawnienia strażaka OSP
  • zasady dokumentowania szkoleń
  • postanowienia końcowe
  • rodzaje dokumentacji z przebiegu szkolenia
Skip to content