Wręczenie promes w ramach dotacji dla jednostek OSP na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w 2019 roku”

W dniu 3 października 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyło się spotkanie druhów OSP z terenu powiatu łęczyńskiego z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwestrem Tułajewem, który wręczył strażakom ochotnikom promesy na dofinansowanie działalności jednostek OSP w ramach dotacji na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w 2019 roku”. Przyznane dotacje są efektem nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku. Dofinansowanie otrzymało 45 jednostek z terenu powiatu łęczyńskiego na łączną kwotę 225 tys. zł. Promesy przekazywał druhom ochotnikom Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew w asyście Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepana Goławskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej bryg. Michała Pytlaka. W spotkaniu uczestniczył również Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, Wicestarosta Michał Pelczarski, Burmistrz Łęcznej, Wójtowie Gmin, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Roman Cholewa.